تبلیغات
چپ دست ها - یک قطعه شعر 3
جمعه 11 بهمن 1387

یک قطعه شعر 3

   نوشته شده توسط: حمیدرضا زندی    

صبرکن عشق زمین گیرشود بعدبرو           یادل از دیدن تو سیر شود بعدبرو

ای کبوتربه کجا قدر دگر صبر بکن               آسمان پای پرت تیرشود بعدبرو

یک نفرحسرت لبخندتو را می کاود           خنده کن عشق نمک گیز شود بعدبرو

تواگرکوچ کنی بغض قلم میشکند            صبرکن گریه به زنجیرشود بعدبرو

خواب دیدی شبی از راه سوارت آمد       باش تا خواب توتعبیر شود بعدبرو


سپیده