تبلیغات
چپ دست ها - چرا چپ دست یا راست دست میشویم؟
جمعه 8 آذر 1387

چرا چپ دست یا راست دست میشویم؟

   نوشته شده توسط: حمیدرضا زندی    

دانشمندانى كه بر روى ارجحیت استفاده از دست در انسان مطالعه مى كنند معتقدند كه چپ دست شدن یا راست دست شدن در انسان تحت تاثیر عوامل بیولوژیك و احتمالاً ژنتیكى قرار دارد. طبق دو تئورى ژنتیك مورد قبول در خصوص ارجحیت استفاده از دست در انسان، انتخاب طبیعى تكاملى به نفع افرادى كار مى كند كه كنترل زبان و لهجه در آنها در نیمكره چپ مغزشان صورت مى گیرد. با توجه به اینكه نیمكره چپ مغز كنترل كننده حركات دست راست نیز هست _ و همچنین حركات مورد نیاز براى تولید زبان نوشتارى _ بنابراین مى توان گفت توسعه تكاملى به نفع ایجاد جمعیت هایى از انسان گام برداشته است كه از نظر ژنتیكى كنترل زبان ولهجه آنها توسط نیمكره چپ مغز و از نظر ارجحیت استفاده از دست، راست دست هستند. تقریباً ۸۵ درصد از مردم، راست دست هستند. این تئورى ها همچنین سعى دارند حضور كم تعداد افراد چپ دست و همچنین ادامه این روند را در جمعیت هاى انسان توجیه كنند (حدوداً ۱۵ درصد از مردم چپ دست هستند.)

طبق تئورى ژنتیك به كار گرفته شده براى توضیح ارجحیت استفاده از دست در انسان، دو آلل یا دو شكل بروز یك ژن واقع در جایگاه ژنتیكى یكسان، وجود دارند كه راست دست بودن یا چپ دست بودن در انسان را كنترل مى كنند. یكى از این آلل ها ژن D است (براى مهارت و مسئول راست دست شدن انسان است) و آلل دیگر ژن C است (براى شانس). ژن D در جمعیت انسان غالبیت بیشترى داشته و احتمالاً مى توان آن را به عنوان قسمتى از میراث ژنتیكى یك فرد در نظر گرفت. در واقع این ژن D است كه راست دست شدن را در تعداد زیادى از افراد به پیش مى برد. احتمال حضور ژن C در داخل ذخیره ژنى انسان بسیار كمتر است اما در شرایطى كه این ژن در ذخیره ژنى یك فرد ظاهر مى شود ارجحیت استفاده از دست در فرد صاحب ژن C به طور تصادفى مشخص مى شود. افراد صاحب ژن C، ۵۰ درصد شانس راست دست شدن و ۵۰ درصد نیز شانس چپ دست شدن را دارند.

تئورى هاى به كار گرفته شده در توضیح راست دست شدن یا چپ دست شدن انسان بسیار جالب هستند چرا كه این حقیقت را یادآورى مى كنند كه ارجحیت استفاده از دست در انسان هاى صاحب ژن C (غالب چپ دست بوده و تعدادى نیز راست دست مى شوند) مى تواند تحت تاثیر فشارهاى فرهنگى و اجتماعى محیط بیرون قرار داشته باشد. این تئورى ها همچنین قادرند دلیل وجود كودكان راست دستى كه پدر و مادرشان چپ دست هستند را توضیح دهند. در صورتى كه ذخیره ژنى خانواده داراى ژن C باشد ارجحیت استفاده از دست، تحت تاثیر شانس قرار داشته و در این میان فشارهاى وارده از طرف خانواده و همچنین دیگر عوامل محیطى، شانس استفاده از یك دست را در مقابل دست دیگر افزایش مى دهد.

طبق تئورى ژنتیكى مطرح شده در این خصوص، در رابطه با ارجحیت استفاده از دست، هر نوزاد یك آلل را از هر یك از والدین خود دریافت مى كند. در صورتى كه نوزاد از هر یك از والدین خود یك آلل D دریافت كند (dd) قطعاً راست دست خواهد شد. نوزادان با ژنوتیپ Dc نیز قطعاً راست دست خواهند بود. اما در مورد افراد داراى ژنوتیپ Cc باید گفت كه این افراد یا راست دست مى شوند یا چپ دست. این تركیب هاى ژنتیكى نهایتاً باعث مى شوند كه جمعیت انسان بیشتر به سمت راست دست شدن به پیش برود حال آنكه افراد چپ دست نیز در این جمعیت وجود داشته و خواهند داشت و هیچ گاه از جمعیت حذف نخواهند شد.


نویسنده : ویتو

سایت خبری ایران: حقیقات نشان داده است چپ دستی می تواند هدیه ای از طرف خداوند باشد


به گزارش سرویس علم و تکنولوژی سایت خبری ایران به نقل از ساندی تایمز(www.IranNewsAgency.com)، برای قرن ها چپ دست ها به عنوان بیمار شناخته می شدند.

در امپراطوری بریتانیا در عصر ویکتوریا از سیستم های مختلفی برای جلوگیری کودکان از نوشتن با دست چپ استفاده می شد و به آنها آموزش داده می شد که تنها با دست راست بنویسند. این فرهنگ در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی تا دهه 70 ادامه داشت و هیچ مشکلی از سوی معلمان، دانش آموزان و یا والدینی که کودک چپ دست خود را وادار به نوشتن با دست راست می کردند، احساس نمی شد.

کودکان نیز به تدریج می آموختند همانطور که با دست راست می نویسند، قاشق را در دست گیرند، بازی کنند و تمام فعالیت های خود را انجام دهند. این روند ادامه داشت تا زمانی که تحقیقات اخیر نشان داد چپ دستی نه تنها یک بیماری نیست، بلکه می تواند به عنوان یک هدیه ویژه از سوی خداوند در نظر گرفته شود.

درحقیقت این تحقیقات نشان می داد که چپ دست ها از سطح هوش و خلاقیت بالاتری نسبت به راست دست ها برخوردارند. نتایج بررسی های تاریخی مشاهیر بزرگ دنیا حاکی از آن است که افرادی چون ژولیوس سزار، میکل آنژ، ناپلئون بناپارت، مادام کوری، رونالد ریگان، بیل کلینتون، پل مک کارتنی و دیوید بوئی همگی چپ دست بوده اند.

همچنین پرنس ویلیام، پسر پرنس چارلز ولیعهد انگلیس، نیکول کیدمن هنرپیشه استرالیایی هالیوود، مک انرو و نادال قهرمانان تنیس نیز چپ دست هستند.

این دانشمند دانشگاه کالج لندن با بررسی فیلم های آرشیوی از سال 1900 تا کنون کشف کرد که در یک قرن قبل تنها 16 درصد از جمعیت دنیا برای دست دادن از دست چپ استفاده می کردند، درحالی که این رقم اکنون به 24 درصد رسیده است. به گفته این محقق، چپ دست بودن یک موقعیت ارثی است.